Hoofd Blog Waarom het belangrijker is dan ooit om vrouwen in leiderschapsrollen aan te nemen

Waarom het belangrijker is dan ooit om vrouwen in leiderschapsrollen aan te nemen

De dagen van alleen mannen leiderschap zijn voorbij en we stappen nu in een wereld van gendergelijkheid, hoewel we nog een lange weg te gaan hebben, erkennen veel bedrijven het belang van vrouwelijk leiderschap. Werkplekken vragen tegenwoordig om dynamische, eerlijke leiders, en volgens verschillende onderzoeken passen vrouwen het beste bij de rol.

De rol van vrouwelijke leiders brengt vaak een ander perspectief op zaken en operaties, dus organisaties over de hele wereld moeten de nadruk leggen op het benutten van deze voordelen. In de afgelopen 10 jaar hebben vrouwen een aanzienlijk aantal medewerkers aangenomen, waarbij veel vrouwen op zoek zijn naar een lange carrière in het bedrijfsleven en in organisaties die extra nadruk leggen op leiderschapsprogramma's voor vrouwen .Het omarmen van diversiteit op de werkplek is niet langer een feministisch begrip, maar een essentiële factor op de agenda van veel bedrijven, omdat het helpt om de effectiviteit en efficiëntie binnen teams en organisaties verder te stimuleren.

Hieronder staan ​​enkele van de belangrijkste redenen waarom het belangrijker dan ooit is om vrouwen in leidinggevende functies aan te nemen:

Eerlijkheid

Eerst en vooral is een grotere vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies een kwestie van rechtvaardigheid. Alle functies in het bedrijf moeten voor iedereen in gelijke mate beschikbaar zijn, ongeacht hun niet-werkgerelateerde kenmerken en kenmerken. Door meer vrouwen in leidinggevende functies in dienst te nemen, zullen jongere leden van het bedrijf deze functies als potentiële toekomstige loopbaantrajecten zien, waardoor de diversiteit verder wordt verbeterd naarmate de functies vorderen.Besluitvormers

Alle medewerkers binnen een organisatie worden beïnvloed door de beslissingen die door haar leiders worden genomen. Wanneer vrouwen geen deel uitmaken van de besluitvormingsteams, beperkt dit de diversiteit aan ideeën die tijdens het besluitvormingsproces worden gepresenteerd en overwogen. Een leiderschapsrol is een krachtige positie en moet worden gebruikt om een ​​pad voor de organisatie uit te stippelen. Genderevenwichtige leiders zijn minder vatbaar voor problemen die kunnen ontstaan ​​wanneer een groep mensen met vergelijkbare groepen en standpunten slechte beslissingen neemt vanwege een gebrek aan divers denken.

is een kippenvleugel wit of donker vlees

De loonkloof dichten

Leiderschapsposities hebben en zullen waarschijnlijk altijd meer betalen dan niet-leiderschapsposities, en hogere beloning leidt tot meer kansen in het persoonlijke en werkleven van een persoon. Wanneer vrouwen in lagerbetaalde functies blijven, worden hun carrières en kansen, zowel financieel als professioneel, verminderd. Door vrouwen in leiderschapsrollen in te zetten, kunnen bedrijven een positieve verandering aanbrengen in de verdeling van rijkdom tussen de seksen en grote stappen zetten in de richting van de kloof dichten .

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In de afgelopen jaren hebben organisaties naast winstgevendheid ook steeds meer aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er worden inspanningen geleverd om goede bedrijfsburgers te zijn door bij te dragen aan de gemeenschap en een positieve wereldwijde impact te hebben. Vrouwelijke leiders zijn niet alleen meer toegewijd aan sociale verantwoordelijkheid, maar spelen ook een sleutelrol bij het ontwikkelen van sociale initiatieven.Prestaties onder de streep

Onlangs hebben onderzoekers zich gericht op de resultaten van organisaties met betrekking tot gendergelijkheid, en hebben ze een positieve correlatie gevonden tussen genderdiversiteit en winstgevendheid van bedrijven. Bedrijven met een lage diversiteit lopen het risico ondermaats te presteren ten opzichte van hun meer diverse tegenhangers.

Of het nu gaat om het bieden van eerlijke en gelijke kansen of het handhaven van een evenwichtige en effectieve strategie, bedrijven zullen in 2020 en daarna profiteren van de overgang naar een meer divers leiderschapsteam.